INFO

olej na plátně
40x50
2016

Nekonečný bod 3 / The Infinite point III.

Vše z Jediného povstalo,
v Jediné se opět navrátí.
Nic Jediné neopustilo,
zmizí zas ve víru závrati...

Jediné provždy JEST vším.

(Obraz je v soukromé sbírce.)