INFO

olej na plátně
70x85
2018

Anděl oceánu - Nanebevstoupení / The Angel of the Ocean - Ascension

Otočíš se tváří k Oceánu a cítíš,
víš, že jdeš správným směrem.
V odevzdání a v přijetí svého kříže.
Na křídlech Ticha. Onoho Ticha, které stojí nade vším
a v němž se utopí každý hluk: myšlenek i svárlivých slov.
A požehnaní jsou ti, kteří k němu spějí.
Neboť procitají ze snu.

(Obraz je v soukromé sbírce.)