INFO

olej na plátně
50x60
2019

Ty jsi dílem, které především máš dokončit IV. / It is you, the work that needs to be finished IV.

V každém okamžiku prameníš z onoho jediného, nekonečného, nepopsatelného. Jsi paprsek Vědomí, vyzářený z čisté Mysli. Odlož tedy onen starý omyl a neztotožňuj se s tím, co nejsi. Otevři oči, vše je stejné, jen tvá pouta zmizela. Není třeba se zbudovat, skládat kostku po kostce. Vždyť zde není nic jiného než celistvost. Pouze opusť, čím nejsi.

(Obraz je v soukromé sbírce.)