INFO

olej na plátně
60x75
2019

Odcházení / The Leaving

Stoupáš na vrchol svojí hory a vše kolem pozbývá svoji moc.
Jako bys odcházel ze světa pout.
Býval tak důvěrně známý, jediný...
A nyní? Je jen pouhou myšlenkou, kterou necháš odplynout.

Ve svobodě netoužení odcházíš k jejímu zdroji.
Sám. Do mnohosti Všeho.

Rozevíráš náruč pro veliké Pochopení.
Odcházíš a vstupuješ.
Nemusíš učinit jediný krok.

A zůstane jen zrcadlení, odraz na hladině.
Toho, co bylo tebou, co bylo světem, který jsi znal.
Jak bys ještě mohl toužit po tom, co pomíjí?

(Obraz je v soukromé sbírce.)