INFO

olej na plátně
70x70
2020

Loď k Bohu - Obrazy v Mysli

Sestavil jsem loď. Ze dřeva modliteb, hřebů pokory a lanoví ticha.
Zátěž omylů, které jsem kdysi vlekl, pozvolna odhazuji.

Pluji a zřím tento svět: jen tisíce obrazů v Mysli.
A není již, co bych hledal - já námořník z lodi k Bohu.

(Obraz je v soukromé sbírce)