INFO

olej na plátně
50x70
2020

Splynutí s Nadjá / Merging with the Overself

(Hledám-li mír, nevybojuji jej na nikom jiném, leda na sobě. To sebe musím umenšit.)

Má Duše. Vracím se k Tobě, do Tebe.
Nikdy jsem Tě neopustil, to jsem jen hleděl špatným směrem. A zapomněl na Sebe.
Kéž ve mně narůstáš a já poklekám.
A zrodím se do Ticha.

(Obraz je v soukromé sbírce.)