INFO

olej na plátně
30x40
2021

Na vrcholu mojí hory - Krystal / On the top of my mountain - The Crystal

Volám Tě.
Já, jenž jsem zde pouhou iluzí.
Přijmi mě a probuď mě.
Pohleď mým a očima.
Protože - Ty jsi pravdou o mně, má Duše...

(Obraz je v soukromé sbírce)