INFO

olej na plátně
60x80
2021

Zrození světa

Z Tebe povstalo toto všechno.
Přitom však nikdy neopustilo Tvůj Mír.
V Tobě se opět rozplyne a ničeho Ti nepřidá.

A jak by mohlo? Pohrouženo do jediného Zdroje,
který je Vědomím a blaženstvím samým?

(Obraz je v soukromé sbírce)