INFO

olej na plátně
55x80
2021

Modlitba k mé Duši II. / A prayer to my Spirit II.

Obracím se k Tobě, má Duše.
A znamená to, že cítím směr, kudy spět,
že vnímám Tvoji přítomnost.

Je ulehčením toto vědět.
Kéž v hlubokém míru přijímám, co přichází.
Neboť tím přijímám Tebe.

(Obraz je v soukromé sbírce)