INFO

olej na plátně
50x70
2021

Ve světle čistého Vědomí / In the Light of Pure Consciousness

Neopouštíš mě ani na okamžik.
To jen já zapomínám, že jsem neustále v Tobě.
Že jen Ty skutečně Jsi a jen z Tebe čerpám své bytí.

Ano. Po celou tu dobu - jen Ty.
Ve všem. Vším.
Já pak - jen odraz v hladině Tvého Vědomí.

Má Duše, paprsku Boží...
Přiveď mě k Sobě; rozpusť mě v Sobě.
Vím, nebudu se bránit...

(Obraz je v soukromé sbírce)