INFO

olej na plátně
60x80
2024

Vlny stromu života / Waves of the Tree of Life

Ze Sebe tvoříš a v Sebe navracíš vlny světa.
Ty nekonečný oceán, zdroj bytí,
Strom, jenž bez ustání plodí.

Není jiné skutečnosti než Tebe.
A kdo jsem já? Jen jméno.
Vše ostatní jsi Ty.