INFO

Digital art
2024

Loď k Bohu, Katedrála II. / Ship to God, Cathedral II.

Bytí, opět všechno zaplavuje.
To k oné plné prázdnotě směřuji;
k žití v otevřenu, kde nejsou dveře.
Být čistou nepřítomností...

V tomto stavu je Vše.
Zbytek již musí být dopovězen v Tichu.
To pro ten obrovský rozdíl mezi Světlem a slovy,
která se je snaží pouze popsat.

Džalaleddin Rúmí