INFO

olej na plátně
70x100
2011

Ukončení

Přišla chvíle a ty jsi pohlédl do zrcadla. A sám jsi vyslovil to, co již dlouho předtím znepokojovalo klid tvých dnů: "Toto přece nejsem já..."

Od té chvíle jsi, příteli, neustal a nešlo by to i kdybys stokrát chtěl. Neboť semeno bylo zaseto a nezadržitelně vyrůstá ve strom poznání. Hledal jsi, tázal se. A nejvíc jsi zvěděl uvnitř sebe. Aby nakonec nadešel den, kdy se vše, co jsi dosud tak samozřejmě pokládal za jisté, pevné a prověřené, ukázalo být pouhou myšlenkou ve vědomí. Včetně toho, co jsi dosud považoval za své já. A pamatuješ na děs, který se tě dotkl, když ses ho měl vzdát? Když jsi měl přestat být sám sebou? Pamatuješ na mír, který poté zaplavil vše kolem? TO jsi byl TY... Přestal jsi být formou. Jsi totiž obsahem.

(Obraz je v soukromé sbírce.)