INFO

olej na plátně
70x100
2012

Hledači pravdy - Já jsem Světlo

Tolik cest, musíme projít.
Tolik koutů prozkoumat...
Abychom nakonec zjistili, že vše je jednota a pravda zde byla po celou tu dobu.
V nás.

(Obraz je v soukromé sbírce.)