INFO

olej a tmel na plátně
95x80
1997

Sedm bran

Na cestě ke Světlu se tyčilo sedm bran, k nimž musel získat sedm zlatých klíčů. Těmi klíči byly: Dána, klíč k milosrdenství a nesmrtelné lásce, Šíla, klíč k souladu ve slovu a skutku, Kšánti, klíč ke sladké trpělivosti, Virága, potření klamu a nazírání čisté pravdy, Vírja, klíč k neohrožené energii, Dhjána, klíč k věčnému bytí a Pradžňa, jenž činí člověka bohem, synem dhjániů...

(Obraz je v soukromé sbírce.)