INFO

olej na plátně
45x55
2009

Dáma v klobouku z lodi touhy po poznání

A přijde doba, kdy tě už neošálí to, co je pomíjivé a tvůj pohled na tom spočine a zase se odpoutá.
Neboť jsi prohlédl a víš, že štěstí není v předmětech tohoto světa.
A vytáhneš plachtu své lodi a zamíříš do přístavu Ticha...

(Obraz je v soukromé sbírce.)