INFO

olej na desce
55x60
2010

Krajina ztišení

Mohl bych říci: "Kráčím, abych Tě poznal".
Ale ve skutečnosti jsem Tě nikdy nepřestal znát.

Mohl bych říci: "Vyciťuji Tvou přítomnost",
ale tím bych jen omezoval Tvé absolutno.

Mohl bych říci: "Odevzdávám se Tvému oceánu".
Ale ve skutečnosti jsem jej nikdy neopustil.

Mám však ještě vůbec něco říkat?
Čeřit hladinu Tvého Ticha?
JSEM...

(Obraz je v soukromé sbírce.)