INFO

olej na desce
50x70
2008

Návrat domů 2

Mohou ti hledět do očí, a přesto nebudeš viděn.
Nejsi viditelný a stejně - JSI.
Ve stavu naplněného osamocení, věčně probuzený.

(Obraz je v soukromé sbírce.)