INFO

olej na plátně
80x100
2012

Na vrcholu mojí hory IV.

Tam, kde jak na dlani odhalíš záření skutečna,
tam, kde je bez lhaní mysl tvá tichá a netečná.
Tam, kde již v setkání nemohou uzřít se dva,
tam končí trápení, odejde nelibost tvá...

Kdos život svůj ztratil - na hoře nalezneš jej,
spojí se střípky, pochopíš vesmíru děj.
Usedni na vrchol v poklidu pohlédni tam,
kde neplatí myšlenky, nemate pražádný klam.

Vrchol mé hory v hlubině oceánu.
Tak, jak vše kolem, ukrytý v Pánu.
Nalezen musí být - i to je v plánu,
Nektaru Poznání napij se z džbánu...

(Obraz je v soukromé sbírce.)