INFO

olej na plátně
70x70
2017

Ty jsi dílem, které především máš dokončit (V Nadjá) / It is you, the work that needs to be finished (In Overself)

Má Božská Duše, mé skutečné Já...
Kéž čas, jenž mi byl vyměřen, a který tak ponenáhlu ubývá,
kéž jej využiji k tomu, abych dovedl k cíli své dílo, totiž, probudil se ze snu...

Protože já sám jsem dílem, které mám především dokončit.
Ať to vše, co bylo poznáno jako pomíjivé,
nemá již moc svazovat bolestně nabytou svobodu.
Nechť dar toho, že nehladovím a mám kde složit hlavu, není promarněn.

Děkuji, že ses mi připomněla svým dotykem...
Odevzdávám se Ti, má Duše, Nadjá, paprsku Bytí...

https://www.youtube.com/watch?v=LUb-0_obkcs&feature=youtu.be

(Obraz je v soukromé sbírce)