INFO

olej na plátně
65x80
2017

Křídla osvobození

Dojdeš jen tam, odkud se již vlastní vůlí nepohneš.
Kdybys stokrát chtěl, nepřekročíš své chtění...

A potom poklekneš, odevzdáš se Oceánu.
On sám ti pak připne křídla osvobození...

(Obraz je v soukromé sbírce)