INFO

olej na plátně
65x80
2020

Obrazy v Mysli - Sútra srdce / The Images in Mind - the Heart Sutra

Nekonečná Mysl.
A v jejím světle obrazy tohoto světa,
projekce na plátně Božího biografu.

Jaká úleva, když procitneš a tvá iluze pomine.
Rozkryješ tajemství a probudíš se ze snu
míhajících se obrazů, ze snu času.

Jsem bez netrpělivosti a v šatu těla spěji vpřed.
Já - nepohnutelný.
Já - provždy Tichý.

 

"Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha."
"Vstup dovnitř, jdi dál, jdi za tím, co je za vším. Objev osvícení."

(Obraz je v soukromé sbírce)