INFO

olej na plátně
60x80
2020

Na vrcholu mojí hory - Osvícení / On the top of my mountain - the Enlightenment

Vše povstává, aby se zas navrátilo do Tvého Oceánu.
Ze Sebe tvoříš, a přesto nejsi přesáhnut.
Necháváš rozplynout a - nejsi umenšen.

Na vrcholu mojí hory.
Není kam už jít.
A není kdo by šel.

(Obraz je v soukromé sbírce)