INFO

olej na plátně
50x60
2020

Svíce vesmírů / Candles of the Universes

Svíce vesmírů, v Tobě zažehnuté.
I jejich plameny pohasnou
a jiné pak zazáří - jako myšlenky v mysli.
Věčný koloběh ve Tvé živé Prázdnotě.

(Pro tebe, kdo nasloucháš:
Chceš snad někam jít? Měřit své kroky vzdáleností?
Najdi bránu, mezeru mezi myšlenkami
a získáš první klíč.
Teprve potom uvěříš: žádné venku, žádné uvnitř.

Nikdy MĚ nepoznáš; leda, až odhalíš, kdo JSI.
Projdeš městem, krajinou.
Mineš stromy, pole, lidi...
A přece - Ty se ani nepohneš.)

(Obraz je v soukromé sbírce.)