INFO

olej na plátně
50x60
2020

Jen díky Tvému světlu zde vrhám stín / Just thanks to Your light I am throwing my shadow here

Tento svět, prohlédnut a odhalen,
je jako odraz v zrcadle mysli.

A mé bytí v něm?
Je ničím bez Tvého světla, má Duše.
Jen díky němu zde vrhám stín...

(Obraz je v soukromé sbírce.)