INFO

olej na plátně
50x70
2021

Krystal Duše / The Crystal of the Spirit

Hledat Tě - milosti dar.
Vnímat Tě - blaženost sama.
Odevzdat se Ti - míru Ticha požehnání.

Jsi mi blíže než můj dech.
A jen díky Tvému světlu zde vrhám stín.

(Obraz je v soukromé sbírce)