INFO

olej, plátno na desce
50x52
2021

V Nadjá II. / In Overself II.

Má Duše, na této cestě - tolik ztraceno, tolik získáno.
A nad tímto vším, co pomine - tvoje záře.

Jaký to dar, vnímat vše ve svaté celistvosti.
Nerozdělené. Neoddělené.

Je nezměrným ulehčením vnímat Tvé volání.
A je nezměrnou radostí je vyslyšet.

(Obraz je v soukromé sbírce)