INFO

olej na plátně
60x80
2022

Divadlo života / Theatre of Life

Povstaneš z proudu mého Vědomí
a uvědomíš se v tomto projeveném světě.
Hle, tvé „já“…

Vejdeš a budeš si volit: moc, boj, pokoru, ticho.
Poneseš dědictví svých činů, které zformují tvoji cestu.
Poputuješ od tužeb k moudrosti, budeš mi děkovat
ve své radosti a prokleješ mě v utrpení.

Pamatuj, to vše kolem tebe, Já v Sobě objímám.
Jednou uslyšíš můj hlas a dáš mi jméno.
Ale Já nemám žádné jméno.
Jsem.

Buď však klidné mysli, budu stále s tebou
a povedu Tě k probuzení.

(Obraz je v soukromé sbírce)