INFO

olej na plátně
60x80
2022

Já, Iluze / I, Illusion

Pohlédneš do zrcadla a myslíš: „To jsem já.“
Jako když se začteš do románu a žiješ jeho děj.
Tvé ego, ten pocit, že právě ty jsi
- jen tvůj dojem, nic víc.

Tak, kdo vlastně jsi?
Co vidíš - svět v zrcadle tvé mysli.
Jaký to paradox, prameníš ve svobodě
a žiješ v nevědomosti o ní…

To Mája, ona veliká záhada,
má nad tebou svou moc.
A tak hledíš na pouhý odraz a říkáš: „To jsem já.“
Myšlenka, které nadevše věříš...

(Obraz bude po doschnutí k dispozici)