INFO

olej na plátně
50x70
2022

Probuzený ve světě Mysli / Awake in the world of Mind

Probudíš se a není již rozdílnosti.
Vidící, viděné.
Jen dvě slova v Jednotě bez konce.

(Obraz je v soukr. sbírce)