INFO

Digital art
2021

Probuzení ve světě Mysli / Awakening in the world of Mind

“Ó, ty, který hledáš.
Všechny tyto myšlenky nad tebou mají nezměrnou moc.
Pojednou jsi ztrápený a náhle se zase raduješ.
Jsi spalován plameny, ale nevyjmu tě z nich,
dokud nebudeš zcela ukutý a moudrý,
dokud nebudeš Sebou.
Džalaleddin Rúmí

Digitální skica