INFO

olej na plátně
60x80
2023

Loď k Bohu, Katedrála / Ship to God, Cathedral

Jakým požehnáním jsi mě obdařil,
když jsi do mě vložil onu potřebu hledat Tě...
Odevzdat v Tobě iluzi svého já;
ten dojem, že jsem oddělený.

Nejsem tím ani oním.
Jsem Vědomím toho,
Vědomím za tím vším.

A pojednou - již vidím smysl této plavby.

(Možnost objednání fotoreprodukce)