INFO

Digital art
2023

Anděl oceánu - Rozplynutí v Tichu

"Dumám o tom celý den, v noci o tom vyprávím.
Odkud jsem přišel a co se ode mě čeká?
Nevím.
Moje duše odkudsi je, tím jsem si jist.
A já se tam vrátím.

Kdo hledí mýma očima? Co je duše?
Stále se musím ptát.

Kdybych jen získal náznak odpovědi,
mohl bych opustit toto vězení.
Nepřišel jsem ze své vůle a nemohu tak odejít.
Kdokoli mě sem přivedl, také mě odvede domů..."

Džalaleddin Rúmí

(Možnost tisku na plátno či desku)