INFO

olej na desce
80x60
2002

Si intres propius deo...

Si intres propius deo es quam consistas te que ipsum sustines.
Když vstoupíš, jsi blíže Bohu, než když se zastavíš a zůstaneš sebou

Když nadejde okamžik nejtěsnější blízkosti, jde stále o dualitu.
V odevzdání se a ve splynutí je pak nalezena Skutečnost...

(Obraz je v soukromé sbírce.)