INFO

olej na desce
40x50
2008

Ježíš v mlhovině NGC 2264

Když vám ti, kteří vás vedou, říkají: "Hle, království je v nebi",
pak vás předejdou ptáci.

Kdyby vám říkali: "Je v moři",
předejdou vás tam ryby.

Ale království je ve vás a mimo vás.

Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si,
že jste dětmi živého Boha.

Když však sami sebe nepoznáte,
ocitnete se v chudobě a sami budete ochuzeni.
(Evangelium Sv. Tomáše)

(Obraz je v soukromé sbírce.)