INFO

olej na desce
60x75
2007

Poutníci na druhý břeh / Pilgrims to the other bank

Vy odvážní! Vy slitovní!
Bez davu spějete tam, kam se odváží jen nemnozí.

Chudí v duchu, avšak s bohatstvím toho, že VÍTE.
Kapsy plné ticha a v torně samotu, která nepálí.

Ve chvílích slabosti šeptáte do nitra: „Buď nyní se mnou…"
A On Jest.

(Obraz je v soukromé sbírce.)