INFO

olej na plátně
60x80
2008

Poslední večeře / The Last Supper

Každý z nás je na cestě.
Každému je nabídnuto poznání Grálu.
A každý dojde k míru.

Zdánlivě omezeni časem, ztotožňujeme se s tělem, domněnkami, představami...
Co můžeme vidět, než jen tento svět, jenž je vskutku pouhým obrazem v mysli?

"Lamo, co je to pomíjivost?"
"Vidíš ty lidi okolo? Nás všechny? A všechny lidi, kteří nyní na světě žijí?
Ode dneška za sto let budeme všichni mrtví... To je pomíjivost..."
(Malý Buddha, B. Bertolucci)

(Obraz je v soukromé sbírce.)