INFO

olej na desce
55x99
2007

Citadela II. Já jsem - nektar nesmrtelnosti

Světlo vzhůru letí - páteří.
Ego, bezbranné, malé - láteří.
A po jeho pádu - JÁ přebírá vládu.
Blaženou, vědomou - jak trhnutím oponou.

A pověz mi, příteli,
kdo dál se osmělí, vkročit tam,
kde není již klam?

Hladivé doteky,
jak růže rozpuky
- konejší, zavanou 
za ega branou.

(Obraz je v soukromé sbírce.)