INFO

olej na plátně
80x100
2011

Ukončení III - Rozplývání

Rozpuštění.
Světlo na stezce Ukončení.
Mysl, jež klesá v utišení
do Vědomí míru rozprostření.

Pochopil´s, že není čeho se bát,
když toho co máš, měl by ses vzdát?
Nalezneš Sebe, poklad nejvyšší.
To je to nebe, jež srdce utěší.

Rozplyň se v odevzdání,
nic už pak nezabrání
Nadjá vládě přitakání...

Nevidím rozdílů více,
již uhasla života svíce.
Toho, jenž pomine,
než nový se rozvine.
Ten věčný. Ten trvalý.
Zániku neznalý.

Jak sdělit, co jasné jest?
Že toto je Života křest?
On vždy tu byl. Zapomenut. Bez povšimnutí.
Však nyní - k návratu domů duch můj mne nutí.
S úsměvem přijímám... Kdo. Já?
Jenž sám sobě se zdá?

A teď se rozpouštím v jednotě Tvé,
netřídím věci v dobré či zlé.
Vše co já mám, je jedině TEĎ!
Kouzlo, jež zozbije sobectví zeď.

Rozplývám se... a žádných myšlenek v mysli již nezbývá.
Ano, jen v Mysli se tento svět ukrývá.
Na ideách vše okolo stojí,
prohlédnout hru tuto, jen nemoudrý se bojí.

Prohlédnutí...
Rozplynutí...
Teď!

(Obraz je v soukromé sbírce)