INFO

olej na desce
53x61
2008

V Nadjá / In Overself

Bylo řečeno: "Nevstoupíte do Království dokud se nestanete dětmi".
Tehdy loďky našich životů, polámané a unavené, s provazy připoutanosti přeťatými,
plují bezpečně do přístavu ticha.

Bez ulpívání, bez zvířené mysli, s očima jasnýma a s mírem v srdci
jsme uchopeni silou Nadjá, které převezme vedení.
Velké Já vede malé já.

Je to jako život ve vlastní dlani.

(Obraz je v soukromé sbírce.)