INFO

olej na desce
80x55
2004

Volný

"Na každém kroku cesty svého života jsem se modlil k Bohu v úzkosti a chvění, v důvěře a otevřenosti. Při každém kroku jsem si ho představoval před sebou, při každém kroku jiného a pokaždé většího. Ale po celou tu dobu tu bylo něco, co zůstávalo stejné. To, co bylo stejné po celou cestu, je PRAVDA o něm. Nevytvářím si ho už, vím, že jsem v něm, že jsem jím. Nemodlím se již, ale je mi, jako bych se vždy modlil. Je to asi chvalozpěv nad tím, že můj život je skončen a že jsem volný..."
J.A. Larsen, Kámen mudrců, vydal Avatar

(Obraz je v soukromé sbírce.)