INFO

olej na plátně
70x70
2016

Rozplývání IV / Dissolving IV.

Rozhlédni se kolem, zaposlouchej se. Jen hluk. Hluk slov, hluk myšlenek.
Povšiml sis, jak je ticho nechtěné? Jak v mnohých vzbuzuje obavu, že přestávají být?
A mají vlastně pravdu. Vždyť z čeho jsou uhnětené všední životy,
než z hluku - slov, postojů a dedukcí?

Ticho - pojímá vše do své bezednosti. Sladké ticho. Plátno, bez kterého by ses neprojevil.
Svátost mlčení. A nemluvím o zádumčivosti, protože ta je jedem.
Mluvím o úsměvu na rtech, které se vůbec nemusí pohnout k tomu, abys skutečně BYL.

Ticho. Když tě zaplaví hluboký mír a tělo, jež jsi nazýval svým, se stalo jen obrazem ve Vědomí.
Ticho. Když ráno otevřeš oči a víš, že ses probudil jen do dalšího snu.
Ticho. Když víš, že klidný úsměv je víc než vítězství slov.
Ticho. Když víš, že odložit sebe, je osvobození.
Ticho. Když to vše kolem pouze jest...

https://www.youtube.com/watch?v=FrLFfpqQVmE

(Obraz je v soukromé sbírce)