INFO

olej na plátně
65x80
2016

Návrat domů - Sebepoznání 2 / Returning home - Self-knowledge II.

Přijde okamžik a již nebudeš hovořit o tichu. A svými dny už nepůjdeš pro to, abys k němu ukazoval cestu. Vždyť je ZDE. Právě teď. A ukazovat na ně, bude tím nejzbytečnějším pohybem...

Víš, všichni jdou, aby našli, poznali SEBE. Vědomě anebo nevědomě, ale stejně kráčí k tomuto cíli. Tak k čemu se donekonečna opakovat? To důležité a hlavní jsi přece již řekl.

Ten klidný a mírný pohled, který pojímá věci do sebe, se jistě na chvíli opět může stát těkavým a slepým ke Světlu. Jenže ty už znáš směr a kráčet můžeš (a věz, že také budeš) po paměti. A tvůj zrak se opět stane nekonečně hlubokou studnou naplněnou hvězdným tichem.

Netoužím již mluvit o tom, co je tak jasné, tak přítomné. Co JEST. A od jisté chvíle to ani nelze. Jednoho dne se dotkneš - a mlčíš. Prostě mlčíš. A brázda zčeřená za tebou, za tvou lodí? Jen včerejší sen, jehož vůně je snad zábleskem pro ostatní.

Já sám jsem dílem, které především mám dokončit...
Kéž všechny bytosti dojdou poznání.

(Obraz je v soukromé sbírce.)